PROJECTEN 2018-02-27T14:25:21+00:00

Particulier

KERKPLEIN MAASLAND

verbouwing en uitbreiding woonhuis

Op een zeer fraai perceel in Maasland ingesloten tussen Kerkplein en gracht staat dit charmante Delftse School huisje. De opdrachtgever wilde iets meer ruimte voor eetkamer en werkkamer. SPINDLER design to build heeft hiervoor een ontwerp gemaakt waarbij de huidige glazen serre is vervangen door een gemetselde uitbouw waarin zich de eetkamer en een bijkeuken bevinden. Voor de werkkamer werd de bestaande gemetselde erker uitgebreid in lijn met die van de gehele uitbouw. Het daarop gelegen balkon is verwijderd t.b.v. een rustig en evenwichtig beeld.

Het deel van de uitbouw dat boven de reeds aanwezige muur op het Kerkplein uitstak is door zijn transparante opbouw volledig geïntegreerd in het beeld vanaf het Kerkplein.

Detailleringen van dakranden en overstekken zijn in stijl met de bestaande woning vormgegeven. De relatief kleine woning is met deze ingreep tot een gewild woonhuis op een fantastische plek geworden.

WOONHUIS BERKEL & RODENRIJS

realisatie uitbouw en verbouwing keuken

Deze vrijstaande split level woning uit 1958 aan de vaart in Berkel en Rodenrijs is in 2006 door de bewoners gekocht, waarbij zij de wens hadden het woonhuis, met name de keuken, te willen moderniseren.

De relatief kleine keuken is drastisch vergroot door het maken van een uitbouw tot een eetkeuken, waarbij de oorspronkelijke inpandige loggia in het ontwerp bij de keuken is gevoegd. De karakteristieke flauwe schuine dakvlakken zijn gerespecteerd door de uitbouw een plat dak met overstek en een geringe hoogte te geven. In de overstek is nagenoeg onzichtbaar de zonwering opgenomen. De uitbouwgevels zijn zo transparant mogelijk met houten kozijnen uitgevoerd om geen verschillen tussen bestaand en nieuw metselwerk te krijgen. De bestaande gemetselde terrasborstwering is in de uitbouw op een logische manier geïntegreerd.

In de gehele woning is achterstallig onderhoud en comfortverbeteringen aangepakt geworden.

SPINDLER design to build heeft het ontwerp gemaakt, de bouwaanvraag gedaan en de gehele uitvoering aanbesteedt en begeleid.

VAN SOMERENWEG KRALINGEN

verbouwing woonhuis

Ruime tussenwoning in Kralingen waar de bewoners na jaren verblijf in het buitenland weer terug in wilden gaan wonen, maar dan wel met een aantal moderniseringen van het huis. In de ruime kap is de vlieringruimte verbouwd tot een volwaardige tienerkamer waarbij een extra dakkapel is geplaatst. Op de 1e en de kapverdieping zijn de natte cellen grondig verbouwd. wastafelmeubels zijn volgens ontwerp bij een meubelmaker vervaardigd.

Op de begane grond is de keuken met achteruitbouw opgewaardeerd. SPINDLER design to build heeft het ontwerp gemaakt, de vergunning verzorgd en de aanbesteding. Gedurende de uitvoering zijn de werkzaamheden begeleid tot en met de oplevering.

PRINCENBORCH BREDA

nieuwbouw notariswoning

De particuliere eigenaar heeft een stuk grond aan de rand van Breda gekocht en wil hier een notariswoning op laten bouwen. SPINDLER design to build heeft hiervoor het ontwerp gemaakt. Het betreft een vrijstaande woning met een klassieke uitstraling, waarbij extra aandacht is gegeven aan de onderhoudsaspecten en energie beheersing. De specifieke detailleringen zoals gebruikelijk bij de zogenaamde notariswoningen zijn zo zuiver mogelijk in het ontwerp toegepast. De woning heeft een totale inhoud van ca. 2.400m3 en staat ruim op het perceel van 2.250m2. Het huis is als een symmetrisch gebouw neergezet, aan de linkerzijde voorzien van een lage kantoorvleugel. SPINDLER design to build heeft het ontwerp gemaakt, de bouwaanvraag gedaan en gedurende de uitvoering de opdrachtgever, die zelf de directie heeft gevoerd, geadviseerd.

Zakelijk

GOLDEN TULIP VAL-MONTE

nieuwbouw en uitbreiding van een hotel in Berg en Dal

In opdracht van het hotel heeft Vast-project een plan gemaakt voor uitbreiding van het hotel met dertig nieuwe hotelkamers en toevoeging van zes nieuwe zalen. Door diverse uitbreidingen in de loop der tijd voldeed tevens het entreegebied in de oorspronkelijke villa niet meer. Na verstrekking van de bouwvergunning zijn de plannen door Koos Spindler verder uitgewerkt en is de uitvoering begeleid. De nieuwbouw bestaat uit zes bouwlagen en loopt deels door over de afgetopte oude villa. Op de begane grond bevinden zich de nieuwe hoofdingang, het receptiegebied, de grootkeuken en het restaurant. Op de verdiepingen zijn de kamers en zalen gesitueerd. De nieuwbouw bepaalt door functie en vormgeving nu het gezicht van het hotelcomplex.

In een later stadium heeft het hotel SPINDLER design to build om een studie ontwerp gevraagd voor vervanging van verouderde kamervleugels.

ENTREES METROSTATION EENDRACHTSPLEIN

nieuwbouw glazen overkappingen bestaande stationingangen

In verband met het comfort van de reizigers en beperking van het onderhoud aan de roltrappen heeft de RET samen met de Stadsregio de wens om alle toegangen van de ondergrondse metrostations te voorzien van overkappingen. SPINDLER design to build heeft hiervoor een studie gedaan naar de mogelijkheden en alle entrees in beeld gebracht. De ingangen van het metrostation Eendrachtsplein zijn als proef eerst voorzien van overkappingen. Gelet op de locaties in de binnenstad is ervoor gekozen de overkappingen zo onopvallend mogelijk te maken. Hiervoor is een zo dun mogelijk dak gerealiseerd met transparante gevels. De hoofdconstructie bestaat uit U-spanten die als repeterende poorten de beweging naar beneden begeleiden. Het geheel is afsluitbaar door middel van een sectionaaldeur met panelen voorzien van glas. De transparante gevel bestaat uit gelaagd glas bevestigd met spiders, alles zo uitgevoerd dat geen mogelijkheden worden gemaakt voor het vastzetten van fietsen. Bekleding van poort, boeiboorden en plafond is van glanzend RVS, ook de bovenzijde van het dak is uitgevoerd in RVS.

HOF VAN BOMMERIG MECHELEN

nieuwbouw van meditatiecentrum, vakantiewoningen en renovatie boerderij

Op een mooi kavel in het Geuldal heeft de opdrachtgever een vervallen varkensboerderij gekocht met het plan hier een stilteplek te realiseren. Met de stilteplek hadden zij voor ogen een meditatieplek te maken met vakantiewoningen specifiek voor mensen die de rust van het Geuldal opzoeken. Op het terrein achter de vakwerkboerderij is een gebouw met therapieruimten geheel nieuw gebouwd en een vrijstaand blok met vakantiewoningen in een schuurmodel opgetrokken. Spindler design to build heeft dit project naar ontwerp van Vast-project uit Hilversum aanbesteed en de uitvoering volledig begeleid.

In 2e instantie is de bijbehorende bestaande vakwerkboerderij volledig gerenoveerd en uitgebreid. Ontwerp, aanbesteding en directievoering zijn weer door Spindler design to build gedaan. Een fantastische plek om te mogen bouwen.

VOLMERBLOK RIJSWIJK

onderhoud en verbouwing evenementencomplex

In de Plaspoelpolder staat een groot complex dat daar in de zeventiger jaren als broodfabriek is gebouwd. Momenteel is een groot deel van het complex verhuurd voor evenementen en beurzen. Tevens is een deel in gebruik door Monkey Town en een deel als Jumpsquare. De eigenaar heeft de bedoeling het gebouwencomplex een revitalisering te geven en het achterstallige onderhoud met een planmatig aanpak op peil te brengen SPINDLER design to build adviseert de opdrachtgever hierin en begeleid de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Onlangs is een deel van het complex volledig verbouwd ten behoeve van Jumpsquare.

P&R en TRAMREMISE BEVERWAARD

nieuwbouw RET tramremise te rotterdam

In verband met herontwikkeling rond de oude remise Hilledijk is door de Gemeente de sloop van dat complex gewenst. Ter vervanging was een nieuw gebouw nodig voor het stallen en onderhouden van de trams. De Gemeente stelde de eis aan de locatie dat deze gecombineerd diende te worden met een P+R voorziening.

Het complex is grofweg in te delen in de volgende bouwdelen: stalling, werkplaats, kantoren, P+R voorziening en buitenterrein. De stalling is geschikt voor het opstellen van ca. 90 trams. In de werkplaats worden de trams schoongemaakt, onderhouden en zonodig gerepareerd. Hiervoor zijn onder andere een wasstraat en meerdere werkplekken met verschillende niveaus in de werkplaats ondergebracht.

Het openbaar toegankelijke parkeerdek is op het dak van de stalling gemaakt en bereikbaar middels lange op- en afritten en een open trappenhuis met lift. Er is plek voor ca. 500 auto’s.

Er is uiteindelijk voor gekozen om alle functies in een eenduidig gebouw onder te brengen. Dit komt onder meer tot uiting in de toepassing van één doorgaand lint van geëmailleerde staalplaten voor zowel de borstwering van het parkeerdek, als de dakrand van de werkplaats en kantoren. Daarnaast zijn de gevels uniform in een strak stramien van aluminium geanodiseerde puien uitgevoerd. Hiermee is een transparant gebouw verkregen, waar tevens het daglicht zo diep mogelijk in het gebouw komt.

Het project is vanaf de start betrokken bij een Europees samenwerkingsverband voor de bouw van tramremises, het TRAMSTORE 21 project. Binnen dit project wisselen de vertegenwoordigers van vier remises uit Brussel, Blackpool, Dijon en Rotterdam met elkaar kennis en ervaring uit, onder begeleiding van het Fraunhofer instituut. Deze uitwisseling heeft voornamelijk betrekking op het milieuvriendelijk realiseren van een remise, maar ook de werkprocessen etc. binnen een remise worden behandeld.

In de remise Beverwaard zijn een aantal milieuvriendelijke zaken verwerkt, zoals bijvoorbeeld de toepassing van energiepalen. Van de ca. 3000 heipalen zijn 500 palen uitgevoerd als energiepaal. Door middel van een warmtepompinstallatie wordt hiermee het gebouw verwarmd. Voor het wassen van trams is een grijswater circuit aangelegd.

WSV KUNSTSTOFFEN UTRECHT

Uitbreiding en renovatie van een bedrijfshal

Door de groeiende activiteiten van WSV Kunststoffen werd het bestaande gebouw te klein, zowel het productiegedeelte als het kantoor. Het terrein links naast het pand werd hoofdzakelijk gebruikt als bevoorradingsroute en beperkte buitenopslag. Op dit gedeelte is het bedrijfspand aangebouwd met een staalskelet en isolerende gevelbeplating. Hierin is opslag en een plek voor de oven e.d. gecreëerd. Door de vrijgekomen ruimte is de bestaande hal heringedeeld, waardoor meer ruimte is ontstaan voor een efficiënte bedrijfsvoering.  Tevens is de entree meer representatief gemaakt met een nieuwe trappartij en is het kantoor vergroot. De voorgevel, zowel bestaande als het nieuwe deel, is voorzien van nieuwe kozijnen en gevelbeplating.

Ons bureau heeft het ontwerp gemaakt, vergunningen aangevraagd, aanbesteding en de gehele uitvoering begeleid t/m de oplevering.

Pin It on Pinterest